Chính sách bảo mật

  • Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Sự kiện Sen Xanh  thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (“Thông tin cá nhân”) của các Khách hàng, bao gồm các khách hàng thường xuyên của Sen Xanh (“Thành viên và Thành viên Vip”), thành viên sử dụng website của Sen Xanh  (“Thành viên sử dụng website”) và các cá nhân khác sử dụng Trung tâm Hỗ trợ khách hàng và đối tác của Sen Xanh.

Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các Thông tin cá nhân của Khách hàng, sử dụng các biện pháp

Sen Xanh có quyền sửa đổi Chính sách Bảo mật thông tin nếu cần thiết, các phiên bản cập nhật sẽ được đăng trên trang web của Chúng tôi kèm theo ngày ban hành để Khách hàng có thể cập nhật phiên bản mới nhất của Chính sách Bảo mật thông tin.

 

Điều 1Mục đích thu thập Thông tin cá nhân

       - Để cập nhật thông tin về các chính sách và điều lệ mới của chương trình;

       - Để gửi đến khách hàng các chính sách ưu đãi và khuyến mãi mới nhất;

       - Để liên hệ với thành viên nhằm giải quyết các yêu cầu từ thành viên;

       - Để cung cấp dịch vụ được yêu cầu bởi thành viên;

       - Để tiến hành và quản lý việc đặt chỗ và xác nhận vé của khách hàng;

       - Để đảm bảo sự an toàn nhất trong quá trình giao dịch thanh toán trực tuyến;

       - Để nhận các thông tin, đóng góp, đề nghị và khiếu nại từ hội viên nhằm không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ;

       - Để quản lý, phân tích và đánh giá dữ liệu thông tin về các chuyến bay của thành viên để cung cấp các chương trình, chính sách phù hợp.

 

Điều 2. Loại thông tin thu thập

        - Thông tin cá nhân như họ và tên, giới tính, ngày sinh, số hộ chiếu hoặc giấy tờ xác minh nhân thân khác (ngày cấp, nơi cấp), quốc tịch;

        - Thông tin liên lạc như số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, số fax, địa chỉ nhà, sở thích và các thông tin khác liên quan đến yêu cầu đặc biệt của hội viên;

        - Thông tin về thanh toán nếu thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ như tên chủ thẻ, số thẻ, ngày hết hạn;

        - Thông tin cá nhân được tự động tạo ra khi hội viên sử dụng website như: thông tin IP, cookies, đăng nhập website.

 

Điều 3. Phương pháp thu thập Thông tin cá nhân

Sen Xanh sẽ thu thập Thông tin cá nhân (tham khảo Điều 2 của Chính sách này) qua website và tại văn phòng công ty của Chúng tôi.

 

Điều 4. Thời gian lưu trữ Thông tin cá nhân

Sen Xanh sẽ lưu trữ các Thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của Chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

 

Điều 5. Hủy các Thông tin cá nhân

       1. Thủ tục huỷ

Các thông tin thu thập sẽ bị hủy sau khi được lưu giữ trong một khoảng thời gian nhất định phù hợp với các chính sách nội bộ và quy định tại Điều 4 -Thời gian lưu trữ Thông tin cá nhân của Chính sách này.

 

       2.  Phương pháp hủy

Các thông tin cá nhân được in trên giấy sẽ được hủy bởi các phương tiện hủy giấy chuyên dụng hoặc bằng cách đốt bỏ, và các Thông tin cá nhân được lưu giữ bằng các thiết bị điện tử sẽ bị hủy bằng các phương pháp điện tử phù hợp để bảo đảm chúng không thể phục hồi sau khi hủy.

 

Điều 6. Quyền của Khách hàng đối với các Thông tin cá nhân

         - Xem trước, chỉnh sửa, bổ sung hoặc sao chép Thông tin cá nhân bằng cách đăng nhập vào website của Sen Xanh;

         - Yêu cầu dừng thu thập Thông tin cá nhân;

         - Yêu cầu hủy Thông tin cá nhân đã thu thập;

 

Điều 7. Thông tin cá nhân của trẻ em

Sen Xanh thu thập và sử dụng các Thông tin cá nhân của trẻ em dưới 14 tuổi khi nhận được sự cho phép của người đại diện hợp pháp hoặc người bảo hộ của trẻ. Người đại diện hợp pháp/người bảo hộ của trẻ có thể yêu cầu được xem, chỉnh sửa Thông tin cá nhân của trẻ để xác nhận hoặc hủy tại các văn phòng công ty của Chúng tôi.

 

Điều 8. Các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ thông tin cá nhân

Để đảm bảo sự an toàn của Thông tin cá nhân khỏi sự đánh cắp, rò rỉ, giả mạo hoặc xâm phạm, các nhân viên kỹ thuật của Sen Xanh sẽ tuân thủ các nguyên tắc về kỹ thuật, quản lý và sử dụng thiết bị phần cứng như sau:

  1. Các thông tin cá nhân quan trọng sẽ được lưu trữ và quản lý theo chế độ bảo mật với mật khẩu kèm truy cập hạn chế.
  2. Các biện pháp để chống việc đánh cắp thông tin:

        - Sen Xanh đảm bảo sẽ nỗ lực hết mình để ngăn chặn việc rò rỉ, thiệt hại Thông tin cá nhân của khách hàng từ việc xâm nhập trái phép.

         - Sử dụng hệ thống treo truy cập, kiểm soát truy cập trái phép từ bên ngoài.

  1. Giảm thiểu số lượng nhân viên trong việc quản lý Thông tin cá nhân.
  2. Xây dựng bộ phận chuyên biệt dành riêng cho việc bảo mật Thông tin cá nhân.