Chính sách hoàn huỷ

  • Chính sách hoàn huỷ

► Đối với hợp đồng vận chuyển

Khách hàng có thể thay đổi lịch trình vận chuyển trước 24h diễn ra booking mà không chịu thêm bất kỳ phí phát sinh dịch vụ nào ngoài việc trả thêm phí cho phần giá trị sản phẩm gia tăng.

 

♦ Trong trường hợp khách hàng hủy booking:

 

+ Hủy booking trước 48 tiếng: Khách hàng không nhận lại tiền cọc.

 

+ Hủy booking trước 24 tiếng: Khách hàng không nhận lại tiền cọc và phạt 50% giá trị booking.

 

+ Hủy booking trước giờ khởi hành 4 tiếng: Không nhận lại tiền cọc và phạt phí 100% giá trị booking.

 

► Đối với hợp đồng du lịch

 

♦ Booking Nội Địa:

+ Khách hàng có thể thay đổi lịch trình trước 48 tiếng mà không chịu thêm chi phí dịch vụ, chỉ trả thêm chi phí phát sinh, gia tăng sản phẩm (nếu có)

 

♦ Booking Quốc Tế:

+ Khách hàng không thể thay đổi lịch trình, trừ trường hợp hủy booking.

+ Công ty không hoàn trả tiền cọc đã xác nhận.

 

Hủy Booking:

 

– Hủy Booking Nội Địa:

+ Hủy booking trước 48 tiếng: Không hoàn trả tiền cọc

+ Hủy booking trước 24 tiếng: Không hoàn trả tiền cọc, tính phí 50% giá trị sản phẩm.

+ Hủy booking trước giờ khởi hành 4 tiếng: Không trả tiền cọc, tính phí 100%

 

- Hủy Booking Quốc Tế:

+ Đối với booking Quốc Tế, không có chính sách hủy.

+ Các booking Quốc Tế đều thanh toán trước 100%